Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Hoạt động kỉ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của học sinh Trần Cao Vân.
Kỉ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trường THCS Trần Cao Vân đã tổ chức cho học ...

Trang 8/14