Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm học sinh”

Trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc nâng cao chất lượng dạy học và công tác quản lý. Trong đó việc mở...

“Ứng dụng phần mềm EMP - TEST trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh”

EmpTest là phần mềm được thiết kế nhằm tự động hóa các vấn đề liên quan đến việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm. Phần mềm được cài đặt thành 6 đơn thể chương trình với các...