Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

        Chuyên đề 1: Những vấn đề chung đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.   Chuyền đề 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực...

Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình tổng thể và một số chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. (Nhấn trực tiếp vào tên chương trình để tải) 1. Chương trình Tổng thể 2. Chương trình Ngữ Văn 3. Chương...

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, Giáo viên THCS Năm học 2017 – 2018

      PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Thuận Hòa, ngày 15  tháng 9 năm 2017   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, Giáo...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...

Đề cương học kỳ 2 - Tin 9

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 2 - MÔN: TIN 9

Minh họa các hiệu ứng trong PowerPoint

Minh họa các hiệu ứng trong PowerPoint