Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thông tin - Tuyên truyền

Thông tin - Tuyên truyền

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Triển khai Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GD&ĐT

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo,...