Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Giáo viên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình tổng thể và một số chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới. (Nhấn trực tiếp vào tên chương trình để tải) 1. Chương trình Tổng thể 2. Chương trình Ngữ Văn 3. Chương...

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, Giáo viên THCS Năm học 2017 – 2018

      PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Thuận Hòa, ngày 15  tháng 9 năm 2017   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, Giáo...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...