Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

CĐ Trần Cao Vân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2014

CĐ Trần Cao Vân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2014

Ngày 19/8/2014, CĐ Trần Cao Vân tham gia hiến máu tình nguyện năm 2014 do CĐ  Giáo dục Thành phố phát động.          Chỉ tiêu của CĐ Trần Cao Vân là 07 Đoàn viên. Các tổ CĐ đã vận động đoàn viên tổ mình tham gia ...

Xem thêm

Hoạt động dạy & học

Góc giáo viên

    Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên

      Tài liệu khối Trung học cơ sở     THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS THCS7: ... Xem thêm

Góc phụ huynh

Thư viện ảnh