Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Hoạt động dạy & học

    CÂU HỎI NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU ATGT

    Câu hỏi ngoại khóa " An toàn giao thông" Năm học 2014-2015. Các em họa sinh khối 6,7 về tìm hiểu các câu trả lời, giờ chào cờ tuần tới - thứ hai 22/9/2014 trường sẽ tổ tổ chức ngoại khóa. Xem thêm

Góc giáo viên

    Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên

      Tài liệu khối Trung học cơ sở     THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS THCS7: ... Xem thêm

Góc phụ huynh

Thư viện ảnh