Thứ Hai, 14/01/2019

Buổi sáng

- Chào cờ;

- Dạy và học TKB tuần 21;

- 8g00: Tổ ngoại ngữ duyệt nội dung “Diễn kịch bằng tiếng Anh”;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

- Chào cờ.

Thứ Ba, 15/01/2019

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 21;

- TTCM nộp sơ kết HK1 cho hiệu trưởng;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

- 15g30: GV tham gia Lễ khánh thành dự án đường đi bộ trên sông Hương;

Thứ Tư, 16/01/2019

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 21;

- 8g00: Tổng duyệt các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan tiếng hát Mừng Đảng Mừng Xuân của HS;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

 

 

Thứ Năm, 17/01/2019

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 21;

- Học tiếng Anh tăng cường (Khối 6);

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

Thứ Sáu, 18/01/2019

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 21;

- HS tham gia thi Liên hoan tiếng hát Mừng Đảng Mừng Xuân 2018;

- 8g00: Tổng duyệt các nội dung  liên hoan kịch bằng Tiếng Anh;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

- HS tham gia thi Liên hoan tiếng hát Mừng Đảng Mừng Xuân 2018;

- Trực báo chủ nhiệm khối chiều;

Thứ Bảy, 19/01/2019

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 21;

- HS tham gia thi Liên hoan tiếng hát Mừng Đảng Mừng Xuân 2018;

- Trực báo chủ nhiệm khối sáng;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 21;

- Bồi dưỡng HS Giỏi (khối 6; 7 và 8);

- HS tham gia thi Liên hoan tiếng hát Mừng Đảng Mừng Xuân 2018;

Chủ Nhật, 20/01/2019

Buổi sáng

- Sinh hoạt CLB bóng rổ;

Buổi chiều

- 14g00: Tham gia Liên hoan “Diễn kịch bằng tiếng Anh”  tại nhà Thiếu nhi;