Thứ Hai, 26/10/2020

Buổi sáng

- Chào cờ; (Trao giấy chứng nhận và thưởng cho HS-Chương trình nâng cao dân trí);

- Dạy và học TKB tuần 7;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 7;

- Chào cờ; (Trao giấy chứng nhận và thưởng cho HS-Chương trình nâng cao dân trí);

Thứ Ba, 27/10/2020

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 7;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 7;

Thứ Tư, 28/10/2020

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 7;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 7;

Thứ Năm, 29/10/2020

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 7;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 7;

Thứ Sáu, 30/10/2020

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 7;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 7;

Thứ Bảy, 31/10/2020

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 7;

- 8g00: HS tham quan trung bày tại bảo tàng Lịch sử; (thầy Huy, thầy Quang, cô Bích, cô Duyên (S), GVCN&HS lớp 6/7)

Buổi chiều

- 13g30: Họp Chi bộ;

- 13g30: Đại hội Liên đội (phiên trù bị);

- 14g30: Họp HĐSP tháng 11;

Chủ Nhật, 01/11/2020

Buổi sáng

- 8g00: HKPĐ cấp trường môn Bóng đá, VÒNG LOẠI KHỐI 8 (Sân bóng ĐH Nông Lâm)

Trận 1: Lớp 8/1 gặp 8/8 (8g00 đến 8g30)

Trận 2: Lớp 8/6 gặp 8/7 (8g30 đến 9g00)

Trận 3: Lớp 8/3 gặp 8/2 (9g00 đến 9g30)

Trận 4: Lớp 8/5 gặp 8/4 (9g30 đến 10g00)

Buổi chiều

- 14g00: HKPĐ cấp trường môn Bóng đá, VÒNG LOẠI KHỐI 9 (Sân bóng ĐH Nông Lâm)

Trận 1: Lớp 9/7 gặp 9/2 (14g00 đến 14g30)

Trận 2: Lớp 9/5 gặp 9/4 (14g30 đến 15g00)

Trận 3: Lớp 9/1 gặp 9/8 (15g00 đến 15g30)

Trận 4: Lớp 9/3 gặp 9/6 (15g30 đến 16g00)