Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

- Chào cờ;

- Dạy và học TKB tuần 28;

- HS tập đồng diễn khai mạc ĐH TDTT cấp TP;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 28;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 28;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 28;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 28;

- HS tập đồng diễn khai mạc ĐH TDTT cấp TP;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

- Trực báo chủ nhiệm khối 6 và khối 7;

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

- Dạy và học TKB tuần 28;

- Tham quan lăng Tự Đức (Khối 6);

- Trực báo chủ nhiệm khối 8 và khối 9;

Buổi chiều

- Dạy và học TKB tuần 28;

- Sinh hoạt CLB Bóng rổ.

Chủ Nhật, 25/03/2018

Buổi sáng

- Sinh hoạt CLB Bóng rổ.