Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 22:14 06/09/2013  

Giáo viên tổ Sử - Địa - GDCD

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

Tổ: Sử - Địa - GDCD

 

 

Số lượt xem : 1454