Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

CHỈ THỊ 23/CT-UBND TỈNH VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trang 1/13