Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

TRƯỜNG TRẦN CAO VÂN TỔ CHỨC " TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM" NĂM HỌC 2018-2019
Có thể nói GVCN là người quyết định mọi sự phát triển và tiến bộ của lớp, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất về mọi hoạt động ...

Trang 11/13