Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch - Thông báo

Kế hoạch - Thông báo

Cập nhật lúc : 09:11 29/12/2020  

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 (NĂM 2021)
Chủ đề: Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19 Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pademic

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50 (NĂM 2021)

TRAO ĐỔI CỦA BAN GIÁM KHẢO VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 50 (NĂM 2021)

 

Số lượt xem : 232

Các tin khác