Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Góc phụ huynh - Trường THCS Trần Cao Vân

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Những tấm lòng hảo tâm

Cập nhật lúc : 17:36 29/01/2016  

HỖ TRỢ NĂM HỌC 2014-2015

HỖ TRỢ NĂM HỌC 2014-2015

 

Stt

Tên đơn vị, cá nhân

Tiền mặt

Hiện vật

Trao quà

1

Cựu HS Khoá học:1990-1994  

8.500.000đ

 

Khai giảng

2

Cựu HS

1.500.000đ

 

Khai giảng

3

Cựu HS Khoá học: 1954-1958

7.000.000đ

 

Tổng kết năm học

4

Anh Lê Đắc Nguyên Xuân(PH em Lê Đắc Nguyên Phương)

2.000.000đ

 

 

Tổng kết năm học

5

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương(PH em Cao Xuân Trung Hiếu)

4.000.000

 

Tết NĐ,Tổng kết năm học

6

Anh Hoàng Như Các

2.000.000

 

Tổng kết năm học

Chưa có bình luận nào cho bài viết này