Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 21:11 25/09/2018  
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2018-2019

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

 NĂM HỌC 2018-2019

STT HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP
1 Hồ Văn Linh Hồ Võ Hoài Phương 9/5
2 Nguyễn Bình Nguyễn Đức Phú 8/5
3 Lê Viết Sơn Lê Nguyễn Tường Vi 7/2
4 Trần Thị Minh Trần Thị Ngọc Anh 6/3
5 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Ngọc Thành An 6/4
6 Nguyễn Như Hảo Nguyễn Như Minh Trí 6/4
7 Trần Lưu Thuỷ Trần Lưu Quang 6/6
8 Nguyễn Văn Tấn Nguyễn Văn Gia Nguyên 6/7
9 Trần Thị Phương Liên Lương Anh Quân 6/7
10 Phạm Thị Hương Nguyễn Quang Thái Bảo 7/1
11 Nguyễn Thị Thanh Hương Cao Xuân Đức Thiện 7/1
12 Nguyễn Thị Ty Trần Như Minh Hiếu 7/7
13 Lê Đắc Thanh Lê Đắc Trí 7/8
14 Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Anh Quân 8/2
15 Ngô Đức Quang Ngô Đức Duy Bảo 8/8
16 Ngô Văn Đức Ngô Văn Thành Nhân 9/3
17 Nguyễn Quý Mến Nguyễn Quý Khánh Nhật 9/4
18 Trần Quang Trung Trần Công Nhật Huy 9/6
19 Võ Thị Thuý Vân Lê Vũ Diệu Nhân 9/7

Chưa có bình luận nào cho bài viết này