Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 09:23 03/10/2017  
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Trần Cao Vân năm học 2017-2018
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Trần Cao Vân năm học 2017-2018


Ngày 24/9/2017 trường THCS Trần Cao Vân đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm học.

Một số hình trong đại hội Cha mẹ Học sinh năm học 2017-2018

 

 

 

  

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

NĂM HỌC 2017 - 2018

STT Họ và tên phụ huynh Họ và tên học sinh Lớp
1 Dương Văn Đôi Dương Phan Long 6/1
2 Phạm Thị Hương Nguyễn Quang Thái Bảo 6/1
3 Nguyễn Thị Thanh Hương Cao Xuân Đức Thiện 6/1
4 Lê Viết Sơn Lê Nguyễn Tường Vi 6/2
5 Trần Văn Quý Trần Lê Bảo Ngọc 6/6
6 Võ Ngọc Toàn Võ Thị Thùy Trang 7/1
7 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Lê Nguyễn Nhật Anh 7/3
8 Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Hữu Phước 7/5
9 Lê Cẩm Tú Cù Huy Phúc 7/8
10 Phan Thành Đức Phan Thành Nhân 8/3
11 Nguyễn Qúy Mến Nguyễn Quý Khánh Nhật 8/4
12 Hồ Văn Linh Hồ Võ Hoài Phương 8/5
13 Nguyễn Bình Nguyễn Đức Phú 8/5
14 Trần Quang Trung Trần Nhật Huy 8/6
15 Võ Thị Thúy Vân Lê Vũ Diệu Nhân 8/7
16 Lê Bích Thủy Trần Vũ Thảo Nguyên 9/2
17 Nguyễn Đại Quế Nguyễn Đại Anh Tuấn 9/7
18 Hồ Sỹ Toàn Hồ Sỹ Phú  9/7
19 Đặng Công Thuận Đặng Công Gia  Bảo 9/8

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này