Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 28 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 10:58 20/02/2016  

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

        DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

                         NĂM HỌC: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Phụ huynh HS

Lớp

1

Nguyễn Hữu Trai

Nguyễn Hữu Nhật huy

6/3

2

Hồ Văn Linh

Hồ Võ Hoài Phương

6/5

3

Lê Viết Thức

Lê Viết Minh Quang

6/7

4

Nguyễn Bình

Nguyễn Đức Phú

6/5

5

Nguyễn Đại Quế - Trưởng ban

Ng Đại Anh Tuấn

7/7

6

Trần Thị Phương Thảo

Hồ Đăng Xuân Ngọc

7/7

7

Đặng Công Thuận - Phó ban

Đặng Công Gia Bảo

7/8

8

Nguyễn Văn Ngọc - Phó ban

Nguyễn Văn Anh Vũ

8/2

9

Trương Thị Thuý Vân

Lê Đức Huy

8/6

10

Phan Vũ Diệu Bình

Nguyễn Phan Tâm Anh

8/7

11

Phạm Thị Hương

Nguyễn Quang Hiếu

9/2

12

Hồ Sĩ Toàn

Hồ Sĩ Tiến

9/5

13

Lê Văn Trai

Lê Thị Thuỳ Nhi

9/8

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này