Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Góc phụ huynh

Đòi điện thoại, xe xịn, teen “mặc cả” chuyện đi học
Trách móc, hờn giận cha mẹ khi những đòi hỏi của mình không được đáp ứng, thậm chí không ít cô cậu học trò còn “ra giá” với phụ huynh yêu cầu về vật chất nếu không sẽ... nghỉ học Bỏ ăn, bỏ học... đòi quà