Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Góc phụ huynh

Đòi điện thoại, xe xịn, teen “mặc cả” chuyện đi học
Trách móc, hờn giận cha mẹ khi những đòi hỏi của mình không được đáp ứng, thậm chí không ít cô cậu học trò còn “ra giá” với phụ huynh yêu cầu về vật chất nếu không sẽ... nghỉ học Bỏ ăn, bỏ học... đòi quà