Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Góc học sinh

Mất duyên con gái
Đôi khi trong sinh hoạt hằng ngày, con gái có những hành động quá lố làm mất duyên trong mắt mọi người. Hãy xem con gái đã làm gì để mọi người phải lên tiếng nhé!