Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Góc học sinh

Mất duyên con gái
Đôi khi trong sinh hoạt hằng ngày, con gái có những hành động quá lố làm mất duyên trong mắt mọi người. Hãy xem con gái đã làm gì để mọi người phải lên tiếng nhé!