Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Không còn nỗi buồn trong mắt em


Ngày đầu nhận chủ nhiệm lớp, tôi đã chú ý đến em. Một phần vì cái tên Nguyễn Thanh Nguyên nghe sao giống tên con gái nên khi tôi gọi em là học sinh nữ khiến cả lớp cười ồ.

  • Sàng lọc giáo viên: Không dễ!


    Câu chuyện sàng lọc giáo viên (GV) đã được Bộ GD&ĐT đề cập từ năm học 2005-2006 để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới nâng chất lượng toàn diện cho ngành giáo dục. Hai năm gần đây, tại Đồng bằng sông Cửu Long, qui ...