Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 9

Khối 9

Cập nhật lúc : 15:26 16/09/2015  
Lớp 9/6
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán Anh văn Hóa Toán
2 Anh văn Hóa Toán Anh văn Địa Văn
3 GDCD Văn Mỹ thuật Anh văn Văn
4 Văn Sinh Công nghệ Toán Văn Sinh hoạt
5 Địa     Sinh Sử  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5