Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 9

Khối 9

Cập nhật lúc : 15:21 16/09/2015  
Lớp 9/1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Văn Anh văn Sinh Công nghệ Địa
2 Toán Văn Văn Địa Sử
3 Văn Sinh Văn Anh văn Hóa Mỹ thuật
4 Toán Toán GDCD Toán Sinh hoạt
5       Hóa    
Chiều 1            
2            
3            
4            
5