Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 15:15 16/09/2015  
Lớp 8/7
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Công nghệ Toán Anh văn Pháp Mỹ thuật
2 Văn Toán Anh văn Toán Sinh Văn
3 Pháp GDCD Sinh Công nghệ Hóa Hóa
4 Anh văn Văn Sử Sử Sinh hoạt
5 Địa Văn   Âm nhạc Toán  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5