Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 15:15 16/09/2015  
Lớp 8/7
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Công nghệ Toán Anh văn Pháp Mỹ thuật
2 Văn Toán Anh văn Toán Sinh Văn
3 Pháp GDCD Sinh Công nghệ Hóa Hóa
4 Anh văn Văn Sử Sử Sinh hoạt
5 Địa Văn   Âm nhạc Toán  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5