Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 15:13 16/09/2015  
Lớp 8/4
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán Văn Toán Âm nhạc Địa
2 Hóa Văn Văn Sử Anh văn
3 Anh văn Công nghệ Toán Văn Công nghệ Sinh
4 GDCD Sử Toán Mỹ thuật Hóa Sinh hoạt
5 Anh văn     Sinh    
Chiều 1            
2            
3            
4            
5