Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 15:13 16/09/2015  
Lớp 8/4
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán Văn Toán Âm nhạc Địa
2 Hóa Văn Văn Sử Anh văn
3 Anh văn Công nghệ Toán Văn Công nghệ Sinh
4 GDCD Sử Toán Mỹ thuật Hóa Sinh hoạt
5 Anh văn     Sinh    
Chiều 1            
2            
3            
4            
5