Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 15:11 16/09/2015  
Lớp 8/2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Văn Sinh Âm nhạc Văn Toán
2 Địa Văn Công nghệ Công nghệ Văn Toán
3 Toán Sử Sinh Sử Anh văn
4 Toán Anh văn Hóa Hóa GDCD Sinh hoạt
5   Anh văn     Mỹ thuật  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5