Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 8

Khối 8

Cập nhật lúc : 14:51 16/09/2015  
Lớp 8/1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ GDCD Văn Công nghệ Anh văn Sử
2 Sử Anh văn Văn Sinh Hóa Toán
3 Toán Toán Anh văn Hóa Mỹ thuật Toán
4 Địa Công nghệ Văn Sinh Sinh hoạt
5       Văn Âm nhạc  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5