Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 7

Khối 7

Cập nhật lúc : 15:24 17/09/2015  
Lớp 7/9
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 Địa Toán GDCD Địa Sử Pháp
2 Anh văn Toán Sinh Công nghệ Pháp Âm nhạc
3 Văn Sử Anh văn Sinh  
4 Văn Mỹ thuật Pháp Toán Anh văn  
5 Chào cờ Văn Văn Toán Sinh hoạt