Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 7

Khối 7

Cập nhật lúc : 15:19 17/09/2015  
Lớp 7/3
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 Anh văn Văn Địa Toán Toán  
2 Sử Anh văn Toán Sinh Toán  
3 GDCD Sinh Công nghệ Văn  
4 Anh văn Địa Văn Sử Văn  
5 Chào cờ Âm nhạc Mỹ thuật   Sinh hoạt