Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 6

Khối 6

Cập nhật lúc : 15:18 17/09/2015  
Lớp 6/8
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 Công nghệ Anh văn Pháp Anh văn Văn  
2 Sinh Anh văn Công nghệ GDCD Văn  
3 Toán Sử Văn Văn Pháp
4 Toán Toán Mỹ thuật Địa Sinh Pháp
5 Chào cờ Toán   Âm nhạc Sinh hoạt