Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 6

Khối 6

Cập nhật lúc : 15:12 17/09/2015  
Lớp 6/1
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 Văn Toán Toán Công nghệ  
2 GDCD Văn Sử Toán Anh văn  
3 Sinh Văn Mỹ thuật Văn Toán  
4 Công nghệ Anh văn Địa Âm nhạc Anh văn  
5 Chào cờ Anh văn   Sinh Sinh hoạt