In trang
Lớp 6/5
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1 Văn Toán Mỹ thuật Công nghệ  
2 Toán Văn GDCD Sinh Anh văn  
3 Công nghệ Sinh Âm nhạc Toán Anh văn  
4 Địa Sử Văn Anh văn Toán  
5 Chào cờ   Văn Anh văn Sinh hoạt