Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:57 05/02/2018  

Tuần 8 năm 2018
Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/02/2018)

- Giáo viên và học sinh nghỉ Tết Xuân Mậu Tuất 2018;

- Giáo viên trực Tết theo lịch;

- Giáo viên và học sinh nghỉ Tết Xuân Mậu Tuất 2018;

- Giáo viên trực Tết theo lịch;

Thứ Ba
(20/02/2018)

- Giáo viên và học sinh nghỉ Tết Xuân Mậu Tuất 2018;

- Giáo viên trực Tết theo lịch;

- Giáo viên và học sinh nghỉ Tết Xuân Mậu Tuất 2018;

- Giáo viên trực Tết theo lịch;

Thứ Tư
(21/02/2018)

- Dạy và học TKB tuần 24;

- Dạy và học TKB tuần 24;

Thứ Năm
(22/02/2018)

- Dạy và học TKB tuần 24;

- Dạy và học TKB tuần 24;

Thứ Sáu
(23/02/2018)

- Dạy và học TKB tuần 24;

- Dạy và học TKB tuần 24;

Thứ Bảy
(24/02/2018)

- Dạy và học TKB tuần 24;

- 14g45: Họp HĐSP tháng 03.

Chủ Nhật
(25/02/2018)