Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:23 18/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- Dạy và học tuần 5;

- 16g25: Chào cờ (tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông) (thành phần: toàn thể CB-GV-NV và HS);

Thứ Ba
(18/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- Dạy và học tuần 5;

Thứ Tư
(19/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- Dạy và học tuần 5;

Thứ Năm
(20/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- 7g30: Tập huấn kỹ thuật xây dựng dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học (Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, GDCD); 

- Dạy và học tuần 5;

- 13g00: Tập huấn kỹ thuật xây dựng dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học (Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, GDCD); 

Thứ Sáu
(21/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- 7g30: Tập huấn kỹ thuật xây dựng dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học);

- Dạy và học tuần 5;

- 13g00: Tập huấn kỹ thuật xây dựng dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học);

Thứ Bảy
(22/09/2018)

- Dạy và học tuần 5;

- 8g00: Liên hoan sáng tác: "Vui Tết Trung thu cùng nghệ thuật Điềm Phùng Thị" (17 Lê Lợi, TP. Huế);

- 9g35: Trực báo chủ nhiệm khối 8 & khối 9;

- 13g00: Bồi dưỡng HSG;

- 14g35: Hội nghị cán bộ cốt cán;

- 15g00: Trao giải và Khai mạc Triển lãm các tác phẩm dự thi;

Chủ Nhật
(23/09/2018)

- 7g30: Khai mạc Hội khoẻ phù đổng cấp trường;

- 7g45: Chung kết môn bóng đá (Khối 8 và khối 9)