Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn

Cập nhật lúc : 19:31 06/01/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ NGỮ VĂN THÁNG 1/2019

- Họp hội đồng sư phạm tháng 1/2019

- Nghỉ Tết Dương Lịch.

- Dạy và học theo PPCT tuần 20, 21, 22, 23

- Thống kê điểm thi, chất lượng bộ môn.

- Đánh giá xếp loại học sinh.

- Vào điểm sổ và học bạ học kỳ I

- Tham gia tập huấn theo công văn điều động của phòng và của trường

- Bồi dưỡng Anh văn 6, 7, 8 theo kế hoạch.

- Sơ kết tổ chuyên môn.

- Sơ kết Hội đồng sư phạm trường.

- Phân lịch trực tết Nguyên Đán