Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Sinh - Hóa

Cập nhật lúc : 20:37 08/02/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

 

KẾ HOẠCH TỔ SINH HÓA THÁNG 2/2019

- Họp hội đồng sư phạm tháng 2/2019

- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 3/2 - 10/2/2019

- Dạy và học theo KHDH tuần 23, 24, 25

- Trực Tết theo phân công.

- Kế hoạch Trải nghệm " Gốm sứ Phứoc Tích" cho học sinh khối 9.

- Hoàn thành vào điểm học bạ

- Tham gia tập huấn .theo công văn điều động của phòng và của trường

- Bồi dưỡng Sinh 8, Hóa 8 theo kế hoạch.

- Hoàn thành các loại hồ sơ tổ ( Lần 2)

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân.