Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sinh - Hóa

Tổ Sinh - Hóa

Cập nhật lúc : 05:39 27/02/2018  

Danh sách giáo viên tổ Sinh Hóa - Năm học 2017-2018

Số lượt xem : 211